สงขลา

 ♂สงขลา เที่ยวไหนดี????

♧หาดสมิหลา
♧ย่านเมืองเก่าสงขลา
♧สะพานตินสูลานนท์
♧วัดเขาเก้าแสน
♧ตลาดกิมหยง
♧เกาะยอ