นครปฐม

นครปฐม ที่เที่ยวใกล้กรุง วันเดียวเที่ยวได้

พระปฐมเจดีย์

ตลาดน้ำลำพญา

ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย (หอภาพยนตร์)

เมืองรัตติยา

วัดสามพราน 

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

พระราชวังสนามจันทร์

วัดไร่ขิง