ภูเก็ต

*ภูเก็ต เมืองท่องเที่ยวไม่ไปได้ไง

☆ย่านเก่าเมืองภูเก็ต
☆แหลมพรหมเทพ
☆วัดฉลอง
☆เกาะไม้ท่อน
☆หาดป่าตอง
☆พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี ภูเก็ต
☆ภูเก็ตแฟนตาซี
☆อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตริย์ ท้าวศรีสุนทร