บึงกาฬ

*สัมผัสธรรมชาติ บึงกาฬ เสน่ห์ริมฝั่งโขง 

♟ภูทอก
♟หินสามวาฬ ภูสิงห์
♟ถ้ำนาคา
♟บึงโขงหลง
♟วัดอาฮงศิลาวาส
♟น้ำตกเจ็ดสี
♟พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต