พิษณุโลก

**พิษณุโลก เมืองน่ารักที่ต้องไป

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
วัดราชบูรณะ
เนินมะปราง
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน จ่าทวี
สวนบัวอมรรัตน์
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
น้ำตกชาติตระการ