นครศรีธรรมราช

เมืองคอน มีมากกว่าที่คิด...เช็คอินนครศรีฯ จังหวัดที่มาแรงในตอนนี้

✿วัดเจดีย์

✿คีรีวง

✿แกรนด์แคนยอน

✿อุโมงค์ต้นยาง

✿วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

✿ศาลหลักเมือง

✿แหลมตะลุมพุก 

✿บ้านหนังตะลุงสุชาติ

✿วัดธาตุน้อย

✿ตลาดย้อนยุคปากพนัง