ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี

สาธารณรัฐตุรกี (Republic of Turkey ) หรือประเทศตุรกี ที่หลายๆคนคุ้นเคยกับชื่อนี้มานาน ซึ่งประเทศนี้มีพื้นที่คล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความยาวมากกว่า 1,600 กิโลเมตร และกว้าง 800 กิโลเมตร ตุรกีมีพื้นที่ (รวมทะเลสาบเข้าไปด้วย) ประมาณ 783,562 ตารางกิโลเมตร ตุรกีตั้งอยู่ในเอเชียตะวันตก และก้อมีพื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศนี้มีพรมแดนติดต่อกับประเทศ ดังต่อไปนี้

  1. ประเทศซีเรีย และทางใต้ประเทศนี้ก็ติดกับประเทศ อีรัก
  2. ประเทศอีหร่าน
  3. ประเทศอาร์มีเนีย
  4. นาคีชีวัน ซึ่งดินแดนแยกออกมา อยู่ระหว่างทางตะวันออกของ อาเซอร์ไบจาน
  5. ประเทศจอร์เจีย ทางตะวันออกเฮียงเหนือ
  6. ประเทศบัลแกเรีย ทางตะวันตกเฉียงเหนือ
  7. ประเทศกรีซ ทางตะวันตก