ทัวร์เวียดนาม

สถานที่น่าสนใจของเวียดนาม

ฮานอย (Hanoi)        ฮานอย... เมืองมังกรผงาดฟ้า  อดีตเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ  มีชื่อต่างๆ กันมาในอดีตมากมาย เช่น ทังลอง ที่แปลว่า เมืองมังกรผงาดฟ้า หรือโดงกิง ที่แปลว่า เมืองหลวงทิศตะวันออก  ฮานอยตั้งอยู่ริมแม่น้ำดำและแม่น้ำแดงทางภาคเหนือของเวียดนาม  เป็นเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมาย

อ่าวฮาลอง (Halong Bay)   ฮาลอง เบย์... เมืองมรดกโลก  มีเนื้อที่ 4,000 ตร.กม. ของท้องทะเล  ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่ที่มีรูปร่างแปลกตามากมายเรียงรายอยู่กว่า 1,000 เกาะ  บางเกาะจะมีชายหาดที่สวยงาม  บางเกาะจะมีถ้ำที่ภายในมีหินงอกหินย้อยสวยงามมากมาย

โฮจิมินห์ ซิตี้ (Ho Chi Minh City)  โฮจิมินห์ ซิตี้... แต่เดิมเมืองนี้มีชื่อว่าไซ่ง่อน (Saigon) อดีตเมืองหลวงของเวียดนามใต้ เมื่อสงครามเวียดนามจบลงไซ่ง่อนถูกยึดโดยรัฐบาลเวียดนามเหนือและเปลี่ยนชื่อเป็น โฮจิมินห์ ซิตี้ เมื่อ ค.ศ.1975 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม  เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย

 เว้ (Hue)   เว้... เมืองมรดกโลก  เมืองเว้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหอม อดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามภายใต้การปกครองของราชวงศ์เหงียน (Nguyen Dynasty) เมื่อ ค.ศ.1601 ขุนนางคนแรกที่เข้ามาถึงเว้คือ เหงียน ฮวาง (Nguyen Hoang) เขาพบว่าสถานที่แห่งนี้เหมาะแก่การสร้างเมืองหลวงจึงได้ตั้งอาณาจักรใหม่ขึ้นมาและปกครองสืบทอดต่อกันมาจนถึงขุนนางเหงียนคนที่ 10 ก็ได้ประกาศตนเองเป็นพระเจ้ายาลอง (Gia Long) แห่งราชวงศ์เหวียน ขึ้นปกครองสืบราชวงศ์ต่อมาอีก 143 ปี จนถึง ค.ศ.1945 ในสมัยของจักรพรรดิเป๋าได๋ (Bao Dai) จักรพรรดิองค์ที่ 13 ของราชวงศ์ เมืองเว้ก็ถูกยึดโดยฝรั่งเศสทำให้พระองค์ต้องลี้ภัยไปอยู่ที่ฝรั่งเศสและสิ้นพระชนม์ที่นั่น

ซาปา (Sapa)   ซาปา (Sa Pa) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนาม ในเขตจังหวัดลาวไค ใกล้กับชายแดนจีน ภูมิประเทศตั้งอยู่บนระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ทำให้เพาะปลูกผักผลไม้ได้ดี มี ตลาดบั๊กห่า ที่ขึ้นชื่อของเวียดนามเหนือ เป็นศูนย์รวมของกินของใช้ของชาวเมืองภูมิภาคนี้ ปัจจุบันซาปามีประชากรอาศัยอยู่ราว 37,000 คน นับเป็นดินแดนแห่งดอย ที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดในประเทศเวียดนาม