ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม

เวียดนาม  มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีน มีเมืองหลวงชื่อฮานอย มีเมืองใหญ่สุดในประเทศคือนครโฮจิมินห์

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
ทิศใต้ ติดกับอ่าวไทยและทะเลจีนใต้
ทิศตะวันออก ติดกับทะเลจีนใต้
ทิศตะวันตก ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ ติดกับราชอาณาจักร กัมพูชา

 

ชุดประจำชาติ