ทัวร์เกาหลี

 ทัวร์เกาหลีใต้

สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) หรือ เกาหลีใต้ (South Korea) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออก มีพื้นที่ครอบคลุมส่วนใต้ของคาบสมุทรเกาหลี พรมแดนทางเหนือติดกับประเทศเกาหลีเหนือ มีประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้โดยมีทะเลญี่ปุ่นและช่องแคบเกาหลีกั้นไว้ในภาษาเกาหลีอ่านชื่อประเทศว่า แดฮัน มินกุก โดยเรียกสั้น ๆ ว่า ฮันกุก ที่หมายถึงคนชาวฮั่นหรือคนเกาหลี และบางครั้งจะใช้ชื่อว่า นัมฮัน ที่หมายถึง ชาวฮั่นทางใต้ ส่วนชาวเกาหลีเหนือจะเรียกเกาหลีใต้ว่า นัมโชซอน ที่หมายถึง โชซอนใต้

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

·         พระราชวังเคียงบก

·         หอคอยโซล

·         หมู่บ้านนัมซานกลฮันอก

·         ตลาดทงแดมุน

·         หมู่บ้านพื้นเมืองเกาหลี

·         ป้อมฮวาซอง

·         เอเวอร์แลนด์

·         อุทยานแห่งชาติเขาซอรักซาน

·         เกาะนามิ