ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลีใต้

สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) หรือ เกาหลีใต้ (South Korea) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออก มีพื้นที่ครอบคลุมส่วนใต้ของคาบสมุทรเกาหลี พรมแดนทางเหนือติดกับประเทศเกาหลีเหนือ มีประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้โดยมีทะเลญี่ปุ่นและช่องแคบเกาหลีกั้นไว้ในภาษาเกาหลีอ่านชื่อประเทศว่า แดฮัน มินกุก โดยเรียกสั้น ๆ ว่า ฮันกุก ที่หมายถึงคนชาวฮั่นหรือคนเกาหลี และบางครั้งจะใช้ชื่อว่า นัมฮัน ที่หมายถึง ชาวฮั่นทางใต้ ส่วนชาวเกาหลีเหนือจะเรียกเกาหลีใต้ว่า นัมโชซอน ที่หมายถึง โชซอนใต้

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

  • พระราชวังเคียงบก
  • หอคอยโซล
  • หมู่บ้านนัมซานกลฮันอก
  • ตลาดทงแดมุน
  • หมู่บ้านพื้นเมืองเกาหลี
  • ป้อมฮวาซอง
  • เอเวอร์แลนด์
  • อุทยานแห่งชาติเขาซอรักซาน
  • สถานเล่นสกียงเพียง (หุบเขามังกร)
  • เกาะนามิ