ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น (ญี่ปุ่น日本 Nihon/Nippon นิฮง/นิปปง ) มีชื่อทางการคือประเทศญี่ปุ่น (ญี่ปุ่น日本国 Nihon-koku/Nippon-koku นิฮงโกะกุ/นิปปงโกะกุ ) เป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตะวันตกติดกับคาบสมุทรเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีทะเลญี่ปุ่นกั้น ส่วนทางทิศเหนือ ติดกับประเทศรัสเซีย มีทะเลโอค็อตสก์ เป็นเส้นแบ่งแดน ตัวอักษรคันจิของชื่อญี่ปุ่นแปลว่าถิ่นกำเนิดของดวงอาทิตย์ จึงทำให้บางครั้งถูกเรียกว่าดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย มีเมืองหลวง คือ กรุงโตเกียว (Tokyo)

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

-ภูเขาไฟฟูจิ

-ซัปโปโร

-ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

-วัดอาซากุซะ

-ชินจูกุ