เกี่ยวกับเรา

  

  

                                     บริษัท เมเจอร์ ฮอลิเดย์ จำกัด  ขอรบกวนเวลาอันมีค่าของท่านในโอกาสนี้เพื่อแนะนำให้ท่านได้รู้จักกับบริษัทฯ และทีมงานของเราที่มากด้วยประสบการณ์ในด้านการท่องเที่ยวมากว่า 15 ปี  

                                    บริษัท เมเจอร์ ฮอลิเดย์ จำกัด  เปิดดำเนินการเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2545  ด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 11/2836  จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 

     บริษัท เมเจอร์ ฮอลิเดย์ จำกัด ได้เข้าเป็นสมาชิกสมาคมต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศดังนี้

                               ·        สมาชิกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.)

                               ·        สมาชิกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)

                               ·        สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA)

ได้รับการแต่งตั้งจาการท่องเที่ยวแห่งประเทศออสเตรเลียให้เป็นผู้มีความชำนาญในการจัดการนำเที่ยวในประเทศออสเตรเลีย (AUSSIE SPECIALIST) ปัจจุบันนี้บริษัทฯ ได้ให้บริการในด้านต่างๆ เช่น

                               ·        จัดนำเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศสำหรับลูกค้าทั่วไป

                               ·        จัดนำเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศสำหรับคณะพิเศษ เช่น คณะบุคคล , บริษัทเอกชน , รวมทั้งหน่วยงานของทางราชการ ฯลฯ

                               ·        รับจัดคณะเพื่อสัมมนาพร้อมจัดหาวิทยากรและจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อความสัมพันธ์ของหมู่คณะ

                               ·        รับจัดคณะเดินทางเพื่อดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ

                               ·        จำหน่ายตั๋วเครื่องบินราคาถูกทุกสายการบิน  โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์รับจองอันทันสมัย (AMADEUS SYSTEM)

                               ·        รับจองห้องพัก , ทัวร์เอื้องหลวงและแพ็กเกจทัวร์ทั่วโลก

 

บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านที่สละเวลาอันมีค่าเพื่อให้ทางบริษัทฯ ได้แนะนำตัวและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับท่านและคณะในการจัดการเดินทางในครั้งต่อไป  หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมประการใดทางด้านการท่องเที่ยว   

 กรุณาอย่าได้เกรงใจที่จะติดต่อเรา  บริษัท เมเจอร์ ฮอลิเดย์ จำกัด  สำนักงานตั้งอยู่ที่ 45/62 ซอยกรุงเทพ-นนท์ 3 ถนนกรุงเทพ นนท์ ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี  11000  โทร : 0-2965-2266   แฟกซ์ : 0-2965-1557  หรือ  

  E-mail : major08@truemail.co.th      majorholidays08@gmail.com

 

ý   อยากให้คุณเดินทาง  สู่โลกกว้างกับเรา...เมเจอร์ ฮอลิเดย์   ü