อยุธยา

ถ่ายรูป เช็คอิน อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อน

♛ วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ

♛ พระราชวังบางประอิน

♛ วัดไชยวัฒนาราม

♛ วัดมหาธาตุ

♛ วัดราชบูรณะ

♛ วัดใหญ่ชัยมงคล

♛ ตลาดน้ำอโยธยา

♛ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

♛ หมู่บ้านญี่ปุ่น