สุพรรณบุรี

♔♔กิน เที่ยว ถ่าย แล้วแวะพัก สุพรรณบุรี

✹วัดไผ่โรงวัว

✹อุทยานมังกรสวรรค์

✹วัดป่าเลไลย์

✹สวนสวรรค์สุพรรรณบุรี

✹ตลาดน้ำสะพานโค้ง 

✹พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาหิน

✹บึงฉวาก 

✹พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

✹อุทยานแห่งชาติพุเตย

✹หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย 

ตลาดสามชุก

ชุมชนตำบลบ้านแหลม