ลำพูน

เที่ยวลำพูน ไหว้พระทำบุญ สัมผัสธรรมชาติฟินๆ

♟วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

♟วัดจามเทวี 

♟ประตูท่านาง

♟แก่งก้อ

♟วัดพระพุทธบาทผาหนาม

♟วัดสันป่ายางหลวง 

♟จุดชมวิวเมืองลี้

♟น้ำตกก้อหลวง

♟สะพานทาชมภู