ลำปาง

✿ ✿ ต๊ะ ต่อย ยอน ลำปาง สถานที่สวยงามในภาคเหนือ 

♘วัดพระธาตุลำปางหลวง 

♘เหมืองแม่เมาะ

♘ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

♘อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

♘ถนนคนเดินกาดกองต้า

♘วัดพระเจดีย์ซาวหลัง

♘หล่มภูเขียว

♘วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

♘วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์

♘น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน